title
Population Equivalence Based Discharge Criteria of Wastewater Treatment Plants in Estonia
Inimekvivalentidel põhinevad reoveepuhastite heitvee standardid Eestis
author
Niine, Raili
keywords
urban wastewater
receiving water body
asulareovesi
heitvee suubla
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
17.03.2014
identifier
ISBN 9789949235889 (publication)
ISBN 9789949235896 (pdf)
ISSN 14064766
language