title
Kohtusüsteemis kasutatava tehisintellekti analüüs őigusriikluse kontekstis
Analysis of the use of artificial intelligence in the judicial system in the context of Rule of Law
defence date
language