title
Tallinna Polütehnik Nr 23 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
30.09.1983
language