title
Tarnekindlus – ettevõtte oluline edutegur AS Harju Elekter Elektrotehnika näitel
Security of Supply – an important success factor of a company based on the example of AS Harju Elekter Elektrotehnika
author
Poller, Sirje
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access