title
Logistikateemaliste konverentside ja koolituste rahulolu ja nõudlus Eestis
Satisfaction and demand of logistics conferences and trainings in Estonia
author
Heinorg, Tõnu
defence date
language