title
Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory roll ettevõtlikkuse edendamisel ülikoolis
The role of TalTech's innovation and startup centre Mektory in improving the university's entrepreneurship
author
Kalep, Rasmus
supervisor
defence date
language