title
Kasutajaliidese automaattestimise protsessi ja vahendi valiku väljatöötamine OÜ Net Group näitel
Development of User Interface Automated Testing Process and Tool Selection on the Example of OÜ Net Group
keywords
kasutajaliidese automaattestimine
Selenium WebDriver
Page Object muster
automated user interface testing
Page Object pattern
defence date
language