title
Avaliku väärtuste loomine digitaalsetes avalikes teenustes: digitaalse ühisruumi transformatsiooni potentsiaali uurimine
Public value creation in digital services: exploring the transformation potential of the digital commons
author
Sarika, Georgia
defence date
language