title
Farmaatsia tööstuse patendi strateegiad: turgu valitseva seisundi kuritarvitamine või intellektuaalomandi õiguse lahutamatu osa
Patent Strategies in the Pharmaceutical Industry: Abuse of Dominant Position or a Necessary feature of IP law
author
Laine, Sara Marjukka
keywords
meditsiinilised patendid
ravimi patendid
teadus-ja arendustegevus
Artikkel 102 TFEU
turgu valitsev seisund
patendi strateegiad
medical patents
drug patents
Article 102 TFEU
dominant position
patent strategies
defence date
language