title
1960ndatel ehitatud korterelamute energiatõhususe ja sisekliima nõuetele vastavuse kontroll pärast olulist rekonstrueerimist
Conformity control of energy efficiency and indoor climate requirements of apartment buildings built in the 1960S after significant reconstruction
author
Kivi, Robin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal