title
Andmebaasis kirjutamise skeemi ja JSON dokumentide kasutamise mõju PostgreSQL ja MongoDB andmebaasirakenduste loomisele
The Influence of Using Schema-on-write and JSON Documents in the Database to the Creation of PostgreSQL and MongoDB Database Applications
author
Roopärg, Reiko
keywords
deklaratiivne kitsendus
schema-on-write
schema-on-read
database application
hierarhical document
declarative constraint
supervisor
defence date
language