title
Narva linna ühistranspordivõrgu optimeerimine
Optimization of public Transit network in Narva city
author
Aleksandrova, Julia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information