title
Eesti Vabariigi osalusega äriühingute eksisteerimise põhjused ja omakapitali tootlus
Reasoning for the existence and return on equity of state-owned enterprises in Estonia
author
Bach, Michael Gregorius
keywords
riigi äriühing
ühingujuhtimise tava
state-owned enterprise
supervisor
defence date
language