title
Oksa-spirooksindoolide enantioselektiivne organokatalüütiline süntees
Enantioselective organocatalytic synthesis of oxa-spirooxindoles
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information