title
Sadamate konkurentsivõime tegurid ja konkurentsivõime kujunemine
Factors of competitiveness of the ports and formation of their competitive edge
author
Branten, Eva
keywords
priisõitja probleem
infrastruktuuriinvesteeringud
EL väävlidirektiiv
problem of free-riding
infrastructure investments
sulphur directive of the EU
supervisor
defence date
language