title
Eestis kasutatavate autoklaavitud poorbetoonide soojuslikud ja niiskuslikud omadused
Hygric and thermal properties of commonly used autoclaved aerated concrete in Estonia
author
Koitmäe, Kaia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information