title
Avaliku sektori innovatsiooni ökosüsteemid: saksamaa digitaalse transformatsiooni defitsiit
Innovation ecosystems in government: the digital transformation deficit of germany`s public sector
author
Kuscher, Philipp
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus