title
Erinevate tarkvaradega olelusringi hindamine piima näitel
Life Cycle Assessment of Milk Production Using Different Software
author
Ojakivi, Kerli
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.