title
Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite kohustuslikust rakendamisest tulenev mõju välismaistele otseinvesteeringutele
The impact of mandatory adoption of the International Financial Reporting Standards on foreign direct investments
supervisor
Toots, Aet
defence date
language