title
Tallinna Polütehnik Nr 4 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
10.02.1978
language