title
Töötajate kaasatus ja valmisolek olla tööandja brändi saadik Eesti Energia AS näitel
Employees work engagement and willingness to become a brand ambassador in Eesti Energia AS
author
Kirtsi, Evaliisa
keywords
tööandja brändi saadik
employees work engagement
brand ambassador
supervisor
defence date
language