title
Hüdroksüülradikaalide genereerimine fenoolsete reovee komponentidega aktiveeritud Fenton-tüüpi töötluses
Generation of hydroxyl radicals activated by phenolic wastewater constituents in Fenton-based treatment
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information