title
Loote kaitsmine ema sõltuvushäirete eest Soomes - kriminaalkaristuse ja sunniviisilise ravi meetodid
Protecting fetuses against substance abuser mothers in Finland – methods of criminal sanctioning and coercive treatment
author
Walldén, Tiia
keywords
coercive treatment
substance abuse treatment law
fetus
supervisor
defence date
language