title
Saccharomyces cerevisiae Yah1 valgu ekspresseerimine, puhastamine ja mass-spektromeetriline iseloomustamine
Expression, purification and mass spectrometric characterization of Saccharomyces cerevisiae Yah1 protein.
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal