title
2022 aasta eelarve koostamine ja planeerimine heategevusliku organisatsiooni Eesti Juudi Kogukond näitel
2022 budget preparation and planning based on the example of charity organisation Jewish Community of Estonia
author
Grintšuk, Anna
keywords
Eesti Juudi Kogukond
eelarve planeerimine
baasiline eelarvestamine
supervisor
defence date
language