title
Konto registreerimisprotsessi automaattestimine ja keskkondade võrdlev analüüs
Automated testing of the account registration process and comparative analysis of environments
author
Iljin, Aleksei
supervisor
defence date
language
department / college