title
IT teenuste müügiprotsessi efektiivistamine ettevõtte X näitel
Improving the sales process of IT services on the example of company X
author
Narro, Rain
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Krinal, Kaarel
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 30.05.2029
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal