title
Perforeeritud seinaga külmpainutatud profiilist põiksuunas toetatud talade käitumine
Behaviour of laterally restrained cold-formed beams with perforated webs
author
Lepik, Ingrid
keywords
külmpainutatud
perforeeritud seinad
C-profiilid
painutatud
cold-formed
perforated webs
C-profiles
in bending
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus