title
Andmeaida ja masinõppe mudelite loomine üliõpilaste rühmitamiseks ja akadeemilise suutlikkuse ennustamiseks
Implementing data warehouse and machine learning models for student segmentation and academic performance prediction
author
Puudist, Eerik Sven
defence date
language