title
Hariliku pihlaka ja musta aroonia kasutusvõimaluste uurimine
Research about the possible uses of rowanberry and aronia
author
Adra, Karl
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information