title
Takistuste ja võimaluste hindamine parandamaks andmete kvaliteeti elektroonilistes terviseandmetes kasutades HL7 FHIR standardit
Assessing barriers and enablers for wearable health technologies to improve data quality in EHR using HL7 FHIR
author
Bashir, Maria
supervisor
Mina, Hany Gergis Moawad
defence date
language