title
Eriotstarbeliste allmaarajatiste ehitamise võrdlev analüüs erinevates geoloogilistes tingimustes
Comparative analysis of the development of special underground constructions in different geological conditions
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal