title
Organisatsioonikultuuri roll avaliku halduse reformis
Role of Organizational Culture in Public Management Reform
author
Romanyshyn, Oksana
defence date
language