title
Enefit Energitatootmise ettevõtte talitluse optimeerimine muutuvates tingimustes
Optimization of the operation of the Enefit Energiatootmine enterprice in volatile conditions
keywords
Enefit Energiatootmine AS
ökonoomiline talitlus
kulude minimeerimine
sihifunktsioon
varese otsimise algoritm
economic load dispatch
economic environmental dispatch
minimization of expenses
target function
Crow searsh algorithm
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.