title
Juhtimiskultuuri mõju äriprotsessidele ja organisatsiooni tajutud tulemuslikkusele Eesti erasektori ettevõtetes
Leadership culture effect on business processes and perceived organizational performance in Estonian private sector companies
author
Kallavus, Majgrit
supervisor
defence date
language