title
Hoone tehnosüsteemide elektrienergia paindlikkuse hindamine ning paindlikkusteenuse rakendatavuse analüüs büroohoone näitel
Evaluation of a building technical systems\ electrical energy flexibility and implementation analysis of flexibility service on an example office building
author
Timmer, Karl-Erik
defence date
language