title
Laevade lammutamise tööstuse probleemid Bangladeshis, Indias ja Pakistanis
Problems of Ship Recycling Industries in Bangladesh, India and Pakistan
author
Moldau, Mari-Liis
keywords
laevade lammutamine
Hong Kongi konventsioon
EL laevade ringlussevõtu määrus
sotsiaalsed probleemid
täiendavad meetmed
ship dismantling
Hong Kong Convention
EU regulation on ship recycling
environmental problems
additional measures
supervisor
Kupri, Hanna-Lii
defence date
language