title
Molekulaar-bioenergeetiline vaatenurk kasvajaliste protsesside mõistmisel
Molecular-Bioenergetic Perspective in Understanding Oncogenic Processes
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information