title
Life Cycle Assessment as a Decision Support Tool for System Optimisation – the Case of Waste Management in Estonia
Olelusringi hindamine kui süsteemi optimeerimise otsuse toetusvahend – Eesti jäätmekäitluse näitel
author
Moora, Harri
keywords
Life cycle assessment
system optimisation
süsteemi optimeerimine
olmejäätmete käitlemine
publisher
TUT Press
supervisor
Plepys, Andrius
defence date
22.06.2009
identifier
ISBN 9789985599150
ISSN 14064766
language