title
Lammutamisele kuuluva tüüpkorterelamu kandvate elementide taaskasutamise võimaluste analüüs
Analysis of the recovery possibilities of the load-bearing structures of a prefabricated apartment building to be demolished
author
Voot, Patrik
defence date
language