title
EDI juurutusprojektide edutegurid
Success factors for EDI implementation projects
author
Silde, Raul
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access