title
Tallinna Polütehnik Nr 20 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
30.05.1980
language