title
Ettevõtte brändi kuvandi mõju koostööpartnerite otsustusprotsessile parkimisteenust pakkuva ettevõtte näitel
The effect of the company's brand image on the decision-making process of cooperation partners in the example of a company providing parking service
defence date
language