title
Mehhaniseeritud laavakompleksist väljatud põlevkivi tootmis- ja töötlemisjääkide ringmajandusliku ja ressursitõhusa kasutuse terviklikud lahendused
Complete solutions of circular economy and resource effective usage of oilshale production- and processing residue in longwall mining
author
Lepik, Jorma
supervisor
defence date
language