title
Inimese isiksuseomaduste ja organisatsiooni õppimisvõime mõju organisatsioonikultuurile Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõppe töötavate tudengite näitel
Personality traits and absorptive capacity impact on organizational culture on the example of working undergraduates at School of Business and Governance of Tallinn University of Technology
author
Maaste, Kristiina
keywords
viie faktori mudel
organisatsiooni õppimisvõime
sotsiaalsus ja solidaarsus
Five-Factor Model
sociability and solidarity
supervisor
Siirde, Vive
defence date
language