title
Tallinna Polütehnik Nr 13 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
22.04.1983
language