title
Balti riikide energia- ja kliimakavade võrdlus ning kokkusobivus EL-i pikaajalise poliitikaga
Comparison of Baltic States’ national energy and climate plans (NECPs) and compatibility with the long-term strategy of the EU
author
Viisileht, Mats
keywords
riiklik energia- ja kliimakava
Euroopa pikaajaline strateegiline visioon
national energy and climate plan
European strategic long-term vision
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus