title
Tallinna Polütehnik Nr 25 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
14.10.1983
language