title
Tallinna Polütehnik Nr 19 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
26.05.1980
language