title
Таллинский Политехник № 3 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
21.01.1983
language